دیگ روغن داغ یا بویلر روغن داغ

دیگ روغن داغ یا بویلر روغن داغ

دیگ روغن داغ یا بویلر روغن داغ  یا هیتر روغن داغ دستگاهی است که جهت انتقال حرارت بین سیال گرما گیرنده (روغن مخصوص حرارتی) و سیال گرما دهنده (گازهای داغ حاصل از احتراق مشعل)  به کار می رود. در این دیگ ها با ایجاد سطح انتقال حرارت لازم ، گرمای گازهای حاصل از احتراق مشعل […]

دیگ بخار یا بویلر بخار

دیگ بخار یا بویلر بخار

دیگ بخار یا بویلر بخار دستگاهی است كه بخار را به آب تبدیل می كنند. این دستگاه ها انـرژی لازم برای تبدیل فاز آب به بخار را از انواع سوخت های فسیلی، تشعشعی و یا الكتریكی فراهم می كنند. با توجه به دما و فشاری كه بخارات تولید می شوند، انواع متفاوت و كاربردهای مختلفی […]

دیگ آبگرم یا بویلر

دیگ آبگرم یا بویلر

دیگ آبگرم یا بویلر در موتورخانه و سیستم های حرارت مرکزی یک جزء مهم محصوب می شوذ. این سیستم علاوه بر اینکه در موتور خانه های خانگی کاربرد دارد، در صنایع مختلف هم مورد استفاده قرار می گیرد. در پایین این به انواع دیگ بخار و بویلرها و نحوه کارکرد آنها اشاره می کنیم. دیگ […]