دیونایزر | دیونایزر آب مقطر گیری

دیونایزر | دیونایزر آب مقطر گیری

دیونایزر دستگاهی برای تصفیه آب، جهت تولید آب فوق خالص یا آب مقطر می باشد. در ابتدا باید معنای آب فوق خالص را بیان کنیم. آب فوق خالص یا آب دیونایزه، آبی است خالص تر از آب مقطر که هدایت الکتریکی آن 0.1 میکروزیمنس می باشد. برای تولید آب با این مقدار هدایت الکتریکی عملا […]