لوله کاروگیت

لوله کاروگیت

برای انتقال آب و فاضلاب در زیر زمین و گاها روی زمین ناچار باید از کانال استفاده گردد که به دلیل معایب کانال های سیمانی و خاکی باید جایگزینی برای این لوله ها پیدا میشد که هم از لحاظ هزینه و هم زمان اجرای پروژه ها مقرون به صرفه میشد. به همین دلیل ما بر […]