طراحی و رشد هیپوکلریناتور ها را بیش از هرچیز میتوان به معایب فراوان کلرزن های گازی نسبت داد. خوراک هیپوکلریناتور یا همان سیستمهای کلرزنی مایع، هیپوکلریت های مایع و پودری (هیپوکلریت‌های سدیم و کلسیم) می‌باشد. ازهمین رو علاوه بر دیگر مزایا، سرعت انجام فرآیند نیز (بدلیل سیالیت بالا) در این تجهیزات بالاتر است.

اضافه سازی کلرها به آب برای امور تصفیه، از دیرباز تا کنون مورد استفاده‌ی افراد مختلفی قرار گرفته است. اگرچه که بلحاظ کارایی و سلامت، ظهور سیستم هایی همچون دستگاه آب شیرین کن صنعتی و…، میزان استفاده از کلرها را تحت الشعاع قرار داده است. اما بازهم با توجه به راحتی استفاده و قیمت مناسب، تقاضاهای متعددی برای خرید سیستم های کلرزن وجود دارد. تلاشهای بسیاری از صنعتگران نیز بر مبنای همین تقاضاها، بر طراحی و تولید سیستم های نوین تزریق همانند هیپوکلریناتور، معطوف شده است. حال پاسخ به این سوالات میتواند بسیار کمک کننده باشد:

مزیت های اصلی هیپو کلریناتورها چیست؟ و چه تفاوتهایی با مدل های گازی دارند؟!.

هیپوکلریناتور چیست؟

هیپوکلریناتور چیست؟

هیپوکلریناتور گونه‌ای از تجهیزات کلرزن و گاهاَ بخشی از سیستم های چندمنظوره‌ی کلرزنی محسوب میشود. استفاده از این سیستم ها برای تغذیه محلول های کلر مایع (سفید کننده) انجام می گیرد. هیپوکلریناتورهای مورد استفاده در سیستم های آب کوچک، بسیار سریع و نسبتاً آسان نصب می شوند. مهمترین بخش سیستم های هیپوکلریناتور، معمولاً تک مخزن محلول شیمیایی آن است که:

 • از نوع دیافراگمی؛ و
 • برای پمپ هیپوکلریت،

قرار گرفته است. اگرچه که این تجهیزات با نام سیستمهای کلرزن مایع نیز شناخته میشوند. اما عملیات تغذیه‌ی آنها با استفاده از 2 نوع ماده تکمیل می شود:

 • مواد مایع: هیپوکلریت سدیم در مخزن HYPOCHLORINATOR ریخته می‌شود. (در ایران این ماده با نام آب‌ژاول صنعتی نیز شناخته میشود)
 • مواد جامد: پودر هیپوکلریت کلسیم (پر کلرین) در مخزن این تجهیزات قرار داده میشود. (در ادامه باید با آب محلول شوند)

هنگامی که نام هیپوکلریناتور ها به میان می‌آید، بیشتر ذهن‌ها به سمت فعالیتهای تصفیه آب سوق پیدا میکند. این درحالیست که از این تجهیزات به میزان گسترده ای در پالایش فاضلابها نیز بهره گرفته می شود. بطوری که فارغ از گندزدایی ابتدایی، کلرهای مایع میتوانند باکتری کلی‌فرم موجود در فاضلاب را نیز در واپسین مراحل پالایش، از بین ببرند.

چگونگی انتخاب کلریناتور و هیپوکلریناتور

چگونگی انتخاب کلریناتور و هیپوکلریناتور

بهره گیری از کلریناتورها به 2 دلیل در منابع تغذیه‌ی پایینتر از 75 گرم بر دقیقه، انجام نمیگیرد:

 1. افزایش و کاهش دائمی میزان کلر محلول در احجام کوچک سخت تر است. بنابراین هیپوکلریناتور ها نسبت به کلرزن های عادی، گزینه مناسبتری بشمار می آیند.
 2. اقتصادی نبودن استفاده از کلریناتور در منابع تغذیه‌ی کلر پایینتر از 75 گرم/دقیقه.

مشخصاَ در شرایط تصفیه‌ای مختلف، انتخاب از بین «کلریناتور» و «هیپوکلریناتور» متفاوت خواهد بود. بایستی به این نکته اشاره داشت که چگونگی انتخاب کلرزن های عادی و گازی و مدلهای مایع، بر اساس توجه به پارامترهایی نظیر:

 • دوره های پمپینگ (مجموع پمپاژها و تایم های دوره ای آن)،
 • سایز پمپهای تزریق دوزهای مختلف کلر؛
 • و میزان کلر مورد نیاز (بر مبنای آزمایش های مربوط به باقی‌مانده‌ی کلرها)،

صورت میپذیرد. امروزه بکارگیری کلرزن های گازی به دلیل خطرناک بودن آنها، بسیار کاهش یافته است. ضمناَ در برخی از پارامترهای کنترلی نیز عملکرد مطلوبی در فرآیند تصفیه ندارند.

نکته: فشار کاری Hypochlorinator بر اساس بار تعیین میگردد. همچنین میزان ظرفیت کلر پراکنی این سیستم ها، بر اساس واحد لیتر / ساعت مشخص خواهد شد.

محصول پیشنهادی: دستگاه دیونایزر

محاسبه مقدار هیپوکلریت مصرفی

هنگام کار با هیپوکلریناتور، باید دوز واقعی کلر اعمال‌شده در آب تصفیه شده را با دوز کلر مورد نظر بر حسب میلی گرم در لیتر، مقایسه کنید. دوز واقعی با تعیین مقدار کلر واقعی استفاده‌شده و مقدار آب تصفیه شده محاسبه می شود. براساس استانداردهای جهانی مربوطه، مقادیر کلر مصرفی با اندازه گیری:

 • مقدار محلول هیپوکلریت مصرفی؛ و
 • دانستن قدرت محلول هیپوکلریت،

بدست می آید. مقدار آب مصرفی بوسیله‌ی یک فلومتر تعیین می شود. جهت محاسبه مقدار آب تصفیه‌شده، حجم آن را بر حسب گالن از فلومتر تعیین کنید. سپس این مقدار را از گالن به پوند تبدیل نمایید.

 1. آب، پوند = (آب تصفیه شده، گالن) (8.34 پوند/گال)
 2. هیپوکلریت، گالن = (0.785) (قطر، فوت) 2 (عمق، فوت) (7.48 گال/ فوت مکعب)

برای محاسبه و تعیین پوند کلر مورد استفاده برای ضد عفونی کردن آب تصفیه شده، باید هیپوکلریت مورد استفاده را از گالن به پوند کلر (با در نظر گرفتن قدرت محلول هیپوکلریت در دستگاه هیپوکلریناتور) تبدیل کنیم.

کلر، پوند = (هیپوکلریت، گال) (8.34 پوند / گال) (هیپوکلریت، %/100%)

درنهایت، برای تخمین دوز واقعی کلر بر حسب میلی گرم کلر در هر لیتر آب تصفیه شده، ما پوند کلر مصرف‌شده را بر میلیون ها پوند آب تصفیه شده تقسیم می کنیم. پوند کلر در هر میلیون پوند آب، معادل همان قسمت در میلیون یا میلی گرم در لیتر است. (ppm=mg/L)

دوز کلر، میلی گرم در لیتر = کلر مصرفی، پوند/آب تصفیه شده، میلیون پوند.

تفاوت هیپوکلریت سدیم و کلسیم در هیپوکلریناتور

تفاوت هیپوکلریت سدیم و کلسیم در هیپوکلریناتور

استفاده از هیپوکلریت سدیم (مایع) یا هیپوکلریت کلسیم (پودر) در قالب دستگاه هیپوکلریناتور، برای ضدعفونی آب با کلر به طور فزاینده ای نسبت به سیستم های تزریق گاز کلر در حال محبوب شدن می‌باشد. بطور کلی توصیه میشود به جای کلرزن‌های گازی منسوخ‌شده، نصب سیستم های هیپوکلراسیون در دستور کار قرار گیرد. کلرزنی گاز به دلیل خطرات ایمنی ناشی از جابجایی حجم زیادی از گاز، رو به کاهش است. گاز کلر علاه بر سمی بودن و احتمال نشت بیشتر، خورندگی بالایی نیز دارد. تعمیر و نگهداری دستگاه های کلرزن مایع نیز بسیار کمتر از کلریناتور های گازی می باشد.

هیپوکلریت سدیم، معمولاً به عنوان سفید کننده شناخته می شود و به راحتی در محلول 5.25٪ (فروش به عنوان سفید کننده در بازار) در دسترس است. انواع هیپوکلریت کلسیم، با محتوای کلر موجود 70٪ ، یک باکتری کش موثر بشمار می آیند. با این حال، باید در مورد هیپوکلریت کلسیم احتیاط کرد. چه در زمانی که با حالت بارش در مخزن محلول قرار میگیرد و در ترکیب با لجن حاصل، می تواند خطوط تغذیه کننده را مسدود کند. و چه در زمانهایی که در آب سخت مورد استفاده قرار گرفته و اثراتش کاهش می‌یابد. پیشنهاد میشود پیش از استفاده از این نوع ضدعفونی کننده ها، حتماَ از دستگاه سختی گیر بهره بگیرید. زیرا وجود هیپوکلریت کلسیم در آبهای سخت، مخلوط ‌شدن مناسب آنها را با محلول تحت الشعاع قرار میدهد!!.

روش های تزریق هیپوکلریت توسط هیپوکلریناتور

هیپوکلریت به روش های مختلفی توسط هیپوکلریناتور از جمله:

 • تغذیه مداوم با سرعت ثابت،
 • تزریق خاموش،
 • تغذیه‌ی متناسب بر اساس نرخ جریان یا سایر پارامترهای اندازه گیری شده؛
 • و تزریق توسط سیگنال ابزار،

به آب وارد می گردد. بسته به شرایط تصفیه، سیستم هیپوکلراسیون و توان فنی اپراتور، هریک از این شیوه‌ها در دسترس خواهند بود.

اهمیت محلول سازی کامل در هیپوکلریناتور

اهمیت محلول سازی کامل در هیپوکلریناتور

خوراک هیپوکلریناتور ها میتواند به صورت هیپوکلریت مایع و یا پرکلرین پودری باشد. نکته مشترک هر دو حالت اینجاست که:

تمامی خوراکهای مایع یا پودری هیپوکلریناتور ها بایستی به خوبی با آب ترکیب شوند. این کار بایستی تا جایی انجام گیرد که محلولی کاملاَ رقیق بدست آید. رقّت هرچه بیشتر محلول های کلرزن مایع موجب میشود تا نفوذ مناسبتری به عمق آبهای قابل تصفیه و فاضلاب‌ها داشته باشند و مطمئناَ تأثیرگذاریشان افزایش می‌یابد.

نکته‌ی مهم دیگر در رابطه با رقیق شدن محلولها، اینست که با کاهش مناسب غلظت مایع محلول کلزن مایع، خروج آنها از منافذ تزریق‌کننده‌ی دستگاه آسانتر میگردد.

نحوه تبدیل کلر از گاز به مایع

کلریناتورها دستگاه هایی هستند که محلول کلر را به آب وارد می کنند. دستگاه های مذکور هنگامی اقتصادی‌تر هستند که منبع تغذیه موردنظر، بیشتر از 200 Lpm باشد. با تحت فشار قرار دادن گاز کلر در فشار 4 تا 7 ksc، گاز کلر به مایع تبدیل میگردد. (NaCl به کلر (Cl) و NaOH هیدرولیز می شود)

گاز کلر مایع پر شده، در سیلندرهای 48.4 کیلوگرمی و 68 کیلوگرمی ذخیره میشود. ضمن اینکه در ظرف های 907 کیلوگرمی (یک تنی) نیز قابلیت ذخیره سازی آنها وجود دارد. سیلندرهای CL به همراه هیپوکلریناتور، به احتمال زیاد برای سیستم های آبرسانی کوچک استفاده می شوند. ظروف 907 کیلوگرمی نیز معمولاً در تصفیه خانه های آب با اندازه متوسط، بکار گرفته خواهد شد. هرگاه ماده ای از حالت مایع به حالت گازی تغییر حالت دهد، گرما مورد نیاز است. گرمایی که با تغییر حالت کلر در سیلندر جذب می شود، از هوای اطراف می آید. چنانچه کلر خیلی سریع از سیلندر خارج شود، دمای هوای اطراف مخزن کاهش می یابد و باعث:

 • یخ زدگی و
 • کاهش جریان گاز

می گردد. برای جلوگیری از یخزدگی، میزان برداشت گاز نباید از هر سیلندر بیشتر از 150 کیلوگرم در روز باشد. کلرساز معمولاَ باید از نوع «کارکرد در خلاء» یا «تغذیه محلول» باشد.

کلریناتور های خلاء

معمولی ترین نوع کلریناتور، کلرساز خلاء با اتصال به سیلندر کلر است. در کلریناتورهای خلاء، گاز کلر از سیلندر به آب منبع توسط خلاء کشیده می‌شود. خلاء با عبور آب از داخل انژکتور و ایجاد سر منفی ایجاد می گردد. این نیروهای سر منفی، شیر تنظیم فشار سیلندر را باز می‌کند و به کلرهای گازی اجازه می‌دهند تا از سیلندر به داخل کلریناتور جریان یابد. هنگامی که گاز وارد کلرساز شد، نرخ تغذیه کلرها با استفاده از یک نشانگر به نام روتامتر اندازه گیری خواهد شد. بالاتر از روتامتر، گاز کلر از کنار یک پلاگین تنظیم کننده یا یک شیر جریان می یابد.

سپس گاز کلر به داخل انژکتور کشیده می شود که به آن اجکتور نیز می‌گویند. انژکتور از یک لوله پر از آب جاری تشکیل شده‌است. آب جاری، هم کلر را به داخل آب می‌کشد و هم خلاء در خط کلر ایجاد میکند که گاز بیشتری را از سیلندر خارج می‌سازد. این نوع کلریناتور به عنوان تغذیه کننده محلول نیز شناخته می شود. زیرا گاز کلر در مقدار کمی از آب منبع حل گردیده و سپس به خط اصلی هدایت می‌شود.

فلومترهای متناسب، باید حداکثر ظرفیت کلرزن را در خود جای دهند و به صورت دستی قابل تنظیم باشند. همچنین باید بتواند به طور خودکار مقدار کلرهای تغذیه‌شده از کلریناتور را بر اساس سیگنال خارجی تنظیم کند. کلر باید به صورت گاز تحت فشار از انبار خارج شود؛ بنابراین این عناصر را میتوان به صورت:

 • دستی (با استفاده از رگولاتور)؛
 • یا با کنترلر،

کنترل نمود. رایجترین نوع کنترل‌کننده، کنترل کننده‌های متناسب جریان است که به طور خودکار کلرها را بر اساس دبی آب تغذیه می‌کند. اینگونه سیستمها بسیار ایمن هستند. زیرا هرگونه شکستگی در خط لوله خلاء را مختل نموده و شیر تنظیم فشار را می بندد. درنتیجه نشت کلر بسیار کاهش خواهد یافت.

دستگاه کلرزن خوراک مستقیم

دستگاه کلرزن خوراک مستقیم

فارغ از هیپوکلریناتور ها و مدلهای گازی خلأ، میخواهیم به دستگاه های کلرزن خوراک مستقیم نیز بپردازیم. مجموعاَ در موارد معدودی به جای کلریناتورهای خلاء، از کلریناتورهای خوراک مستقیم استفاده می شود. در کلریناتور خوراک مستقیم، گاز کلر تحت فشار است و مستقیماً به جریان اصلی آب پمپ می شود. درون این سیستمها، کلرها به طور مساوی در آب با استفاده از دیفیوزر پخش خواهند شد. از آنجایی که کلر تحت‌فشار است، منبع آب تحت فشار برای استفاده با کلریناتور خوراک مستقیم موردنیاز نیست. با این حال، کلر تحت فشار مستعد نشت است. بنابراین مسائل ایمنی، کلرزن های خوراک مستقیم را به:

 • تاسیسات کوچک یا
 • برای استفاده به عنوان تجهیزات اضطراری،

محدود می کند.

تعیین موقعیت سیلندر و ظروف کلر

پیشتر نیز عنوان نمودیم که در هیپوکلریناتور از هیپوکلریت های مایع یا پودری بهره گرفته میشود. کلر به صورت مایع در سیلندر ذخیره می گردد. هنگام استفاده برای ضدعفونی، مایع از شیر کاهش فشار عبور می کند تا دوباره به گاز تبدیل شود. در سیلندر یا ظرف کلر، مقداری گاز در بالای مایع وجود دارد. بنابراین، سیلندر کلرها در حالت عمودی نگه داشته می شود. چراکه خروجی در بالای سیلندر قرار دارد؛ تا گاز موجود در بالای سطح مایع بتواند از سیلندر خارج گردد. به‌طور مشابه، ظرف تن باید همیشه در موقعیت افقی قرار گیرد. زیرا خروجی در انتهای بالای ظرف تعبیه شده‌است.

شرایط کاربرد هیپوکلریناتور

شرایط کاربرد هیپوکلریناتور

گاهاَ در برخی از رفرنس‌ها عنوان میشود که هیپوکلریناتور ها برای سیستم های با حجم کمتر از 200 گرم/دقیقه مناسب می باشند. اما این عدد به هیچ عنوان دقیق نبوده و درحقیقت از کلرزن های مایع باید در سیستم‌هایی با حجم پایینتر از 75 گرم/دقیقه بهره برد. بمنظور محلول سازی مناسب (رقیق‌سازی موثر) انواع هیپوکلریت های مایع و پودری با آب،  بعضاَ سیستم های هیپوکلریناتور دارای میکسر درونی هستند.

ضمن اینکه دارای پمپ‌های الکتروموتور محرک نیز می‌باشند. به کمک این پمپها، محلول‌های ایجاد شده در دوز مناسب (تعیین شده) از مخزن کلرها خارج شده و به درون آبها و فاضلاب های قابل تصفیه، پمپینگ می‌گردد. این پمپینگ البته با حالت جالب توجهی انجام میشود. چراکه هنگام اتصال لوله های پمپ به لوله حاوی آب تصفیه‌نشده، یک اثر ونتوری رخ میدهد. به‌بیان علمی هنگامیکه آب از بخش تنگ و بسیار باریک لوله گذر کند، با ایجاد نوعی کاهش فشار، اثر ونتوری بوجود می‌آید. مجموعاَ طی این اثر علمی ایجاد شده، محلول کلرها به درون آب راه می‌یابد.

تنظیم کلر موجود در آب با هیپوکلریناتور

باتوجه به شرایط متفاوت آبها و فاضلابها در کاربریهای مختلف و کیفیت تمیزی آنها، بایستی میزان کلر واردشده به آبها را دستخوش تغییر قرار داد. امری که در پی استفاده از کلرزنهای گازی قدیمی و بطورکلی کلریناتورهای سنتی، امکانپذیر نمی‌باشد. شرایط اما در هیپوکلریناتورها (دستگاه کلرزن مایع)، بطورکلی متفاوت است. زیرا با استفاده از این تجهیزات، به 3 حالت مختلف میتوان مقادیر کلر خورانده‌شده به آب را کنترل نمود. دو روش بطور مستقیم و یک شیوه به طور غیرمستقیم بر نرخ تغذیه‌ی کلر سیستم، تأثیرگذار خواهند بود:

 • 2 روش مسقیم:

با ایجاد تغییر در طول ضربه هیپوکلریناتور، میتوان به کنترل کلر تغذیه‌شده در آب اقدام نمود. از طریق تغییر در اندازه‌ی قرقره‌ی سیستم، تغییرات در طول ضربه بدست می‌آید. به‌همین شیوه همچنین میتوان سرعت کلرریزی سیستم را تنظیم نمود. کاهش یا افزایش سرعت دستگاه، دیگر عاملیست که بطور مستقیم بر کاهش/افزایش کلرهای خورانده شده موثر است.

 • 1 روش غیرمستقیم:

ضمناَ با ایجاد تغییرات در میزان قدرتمندی و ساختار شیمیایی هیپوکلریت ها، میتوان مقادیر کلرهای خورانده‌شده به آب را کنترل نمود. مسلماَ با کاهش یا افزایش قدرت اثرگذاری محلول هیپوکلریته، امکان بهبود شرایط تصفیه آب بوجود می‌آید.

کنترل PH آب توسط هیپوکلریناتور (Hypochlorinator)

کنترل PH آب توسط هیپوکلریناتور (Hypochlorinator)

قابلیت تنظیم موثر PH آب، یکی از مهمترین ویژگی های دستگاه های هیپوکلریناتور محسوب میگرد. بطوریکه برای گندزدایی انواع سیالات همانند:

 • مراحل پیش تصفیه آبهای آشامیدنی،
 • آبهای استخرهای شنا؛ و استخرها و حوضچه های پرورش ماهی و آبزیان
 • و فاضلابها و پسابها،

امکان تنظیم PH دقیق آب از سوی هیپوکلریناتور ها، بسیار کاربردی و کارآمد می‌باشد. البته سیستم های کلرزن گازی نیز به خوبی قابلیت تنظیم پی هاش آب را دارند؛ اما این امر توسط کلرزنهای مایع با دقت بیشتری صورت می‌پذیرد. بخاطر داشته باشید که بسته به نوع کاربری و کیفیت آب، بایستی PH مناسب برای آبها تعیین شود.

استفاده از هیپوکلریناتور برای شستشوی آب شیرین کن صنعتی

غشاهای نیمه تراوای تعبیه‌شده در سیستم های آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس، همواره در پی گندزدایی و ممانعت از عبور ذرات مازاد در فرآیند تصفیه آب، دچار گرفتگی میشوند. بنابراین عملیات احیای منافذ غشاهای ممبران‌ها بایستی در دستور کار قرار بگیرد. یکی از موثرترین اقدامات برای برطرف سازی انسداد سوراخهای غشاها، بکارگیری هیپوکلریناتور است. چنانچه شدت تزریق توسط کلرزن های مایع بیش از حد مجاز باشد، دیواره‌ی غشای ممبرانها آسیب می‌بیند. بنابراین این کار بایستی با دقت و همراه با تنظیم دوزینگ متناسب، صورت پذیرد.

نکته: این تجهیزات توسط یک کنتور آب پروانه ای قابل تنظیم هستند.

تأثیر کدورت بر اثربخشی کلر

عوامل زیادی بر توانایی سیستم کلرزنی برای کنترل موثر باکتری ها تأثیر می گذارد. دستگاه های هیپوکلریناتور را میتوان برای ضدعفونی آب های با کدورت بالا بکار برد. ولی پیش از استفاده از هیپوکلریناتور ها، توصیه میشود که از انواع فیلتر شنی برای برطرف سازی کدورت آب استفاده شود. بمنظور بررسی صحت این ادعا، کافیست بدانید که کدورت بالا، اثربخشی دوز کلر را کاهش می دهد و آب کدر باید قبل از کلرزنی فیلتر شود. ضمن اینکه با افزایش پی هاش آب، میزان کارایی کلرها کاهش می یابد. البته در سوی دیگر، افزایش دما به افزایش اثربخشی کلرها کمک می کند.

به‌جهت اثربخشی بیشتر، عمدتاَ نیاز به تزریق کلر اضافی وجود دارد. زمان ماندگاری نیز عامل مهمی است. این سیستم باید کلر را به اندازه کافی در محلول نگه دارد تا موثرتر عمل کند.

واکنش عناصر کلرزن مایع با آب

هنگامی که کلر مایع وارد آب می شود، واکنش زیر رخ می دهد:

chlor با آب واکنش داده و به اسید هیپوکلرو و اسید هیدروکلریک تجزیه می شود. یعنی:

 • حاصل واکنش آب و کلر= اسید هیپوکلری آب + اسید کلریدریک (Cl2 + H2O -> HOCl + HCl)

اسید هیپوکلروس ممکن است بسته به pH بیشتر تجزیه شود:

 • هیپوکلروس اسید <-> یون هیدروژن + یون هیپوکلریت (HOCI <-> H+ + OCl–)

فلش های دو طرفه در معادلات به این معنی است که واکنش برگشت پذیر است. اسید هیپوکلرو (HOCL) ممکن است به یک یون هیدروژن و یک یون هیپوکلریت (OCL) تجزیه شود. و یا اینکه یک یون هیدروژن و یک یون هیپوکلریت، ممکن است به یکدیگر بپیوندند و اسید هیپوکلریت را در اثر برخورد عناصر هیپوکلریناتور با آب تشکیل دهند.

قیمت هیپوکلریناتور

قیمت هیپوکلریناتور

محاسبه قیمت هیپوکلریناتور، امریست که نیاز به ریزبینی زیاد و دقیق شدن بر روی یکایک مولفه‌ها دارد. به‌همین علت پیشنهاد میکنیم که برای دریافت قیمت دقیق کلرزن های مایع، با کارشناسان واحد فروش گروه صنعتی سازآب تماس حاصل فرمایید. بسته به شرایط پروژه مدنظرتان، قطعاَ کارشناسان مجموعه سازآب در انتخاب بهترین ظرفیت متناسب، همراهیتان خواهند نمود.

با اینحال به جهت آشنایی بیشتر با پارامترهای موثر بر قیمت هیپوکلریناتور، توجه به عوامل زیر ضروریست:

 • کیفیت ساخت
 • میزان کنترل پذیری تزریق کلر
 • میزان هوشمندی دستگاه در محاسبه‌ی مقدار متناسب تزریق کلرها
 • ظرفیت هیپوکلریناتور و جنس و سایز مخزن.
 • برند تولید کننده
 • سایز پمپ تزریق
 • نوع پمپ
 • جنس و کیفیت بدنه و سایر قطعات مکانیکی و الکتریکی دستگاه کلرزن مایع
 • چگونگی رابط کاربری برای کاهش یا افزایش مقادیر کلر در آب
 • سرعت دوزینگ تزریق دستگاه و…

سوالات متداول Hypochlorinator

 1. هیپوکلریناتور ها برای چه منابع تغذیه مناسب هستند؟

بکارگیری این‌ چنین سیستم هایی برای منابع تغذیه‌ با حجم کمتر از 75 گرم بر دقیقه مطلوب است.

 1. کلرزن های خطی چه ویژگی خاصی دارند؟

در اینگونه سیستمها، شیر تزریق کننده بر روی یک نوار خطی مشخص و در درون مخزن قرار گرفته است. ازهمین رو قادرست تا بطور دقیق، مقدار کلرهای موردنیاز برای دوزینگ را تعیین کند.

 1. واکنش های هیپوکلریناتور به چه عوامل مهمی بستگی دارد؟

واکنش ها به نوع کلر اضافه‌شده، به آب (تصفیه آب توسط کلر) و همچنین به pH آب بستگی دارد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *